Tässä me. Unelmatiimi! 

Yhtei­nen nimit­tä­jäm­me on into­hi­mo hen­ki­lös­tö­alaan. 
Meil­lä on aito halu aut­taa yri­tys­asiak­kai­tam­me menes­ty­mään ja opis­ke­le­maan hake­via koke­maan ainut­laa­tui­sen haki­ja­ko­ke­muk­sen. 

Nina Wagello

Työelämälähtöiset osaamisvalmennukset

050 538 0397
nina.wagello@ghr.works

He Dong

Kansainvälinen rekrytointi

045 848 9660
dong@myjobs.fi

Mikko Mannerkoski

Strategia 

045 848 9660
mikko.mannerkoski@te-kasvupalvelut.fi

Tomi Lehto

Digi­taa­li­set HR-pal­ve­lut 

040 769 0196
tomi.lehto@te-kasvupalvelut.fi

Ota yhteyttä

Nimi*
Puhe­li­nu­me­ro

Säh­kö­pos­ti*

Vies­ti