Tule oppimaan ja työllistymään

Glo­bal Human Resources aut­taa sinua työl­lis­ty­mään lyhyen kou­lu­tus­oh­jel­man avul­la, joka sisäl­tää perus-, syven­tä­vän- ja työs­sä­op­pi­mi­sen jakson.

Kou­lu­tus­jak­so ker­ryt­tää opin­to­pis­tei­tä ja täh­tää tutkintoon.

Valit­ta­va­na on n. 80 kou­lu­tus­oh­jel­maa, johon kuu­luu etä – ja lähio­pis­ke­lua sekä työs­sä­op­pi­mis­päi­viä. Kou­lu­tus­oh­jel­man avul­la opit työn­ku­van, saat lisää työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­ses­ti työpaikan.

 

      Katso avoimet osaamisvalmennukset